Blogs

Een goed gesprek ontbreekt. Waarom?

Een echt gesprek ontbreekt met de komst van sociale media staat er in De Stem een krant uit de regio Brabant en Limburg. En dit lijkt een probleem. Waarom omdat jongeren elkaar niet meer spreken maar facebook, Instagram en alle andere apps gebruiken die ik niet ken. Er komt veel leuk dingen op te komen staan en de jongeren zetten dit af tegen hun eigen bestaan. Het is geen afspiegeling van wat er werkelijk leeft. Praten over gevoelens is niet gemakkelijk .Maar denk nou niet dat als je het doet dat je de ander daarmee lastig valt.

Mijn perfecte man ( deel 2)

Lieve Sue…, hier een antwoord,
Je, leerde je man kennen op je 15e jaar. Nu ben een stuk ouder en heb je veel meegemaakt.
Maar je hebt dit rondspokend gevoel goed beschreven. Hieruit begrijp ik, dat het houden van nog niet verloren is. Maar ook dat er is meer om te overwegen en over na te denken.

Mijn perfecte man.

Zoals de schrijfster van de eerdere ingezonden brief scherpzinnig opgemerkte hoef ik niet vaak te beseffen dat ik een migraine of iets anders kan voorwenden, tot dat …..het te laat is.
Want de tijd haal je niet in als je lijf alleen maar ouder wordt. Maar ook je gemiste kansen.
Een stok paardje van Cor ….ja maar dan met enige zelf kritiek. Ook al zou je dit willen.

Instant vriendschap

Kant en klare …...( instant) vriendschap..... een unieke kijk tussen mensen.
We weten, uit een groot aantal onderzoeken, dat we altijd vrienden nodig hebben, maar er is nog veel te leren over hoe we hiermee kunnen omgaan in sociale verbanden.
Er zijn verschillende theorieën over hoe we van een onbekende, voor de kennismaking, van een vriend naar de beste vriend zijn gegaan.

Een terrorist in mijn hoofd.

Susan de echtgenote van Robin Williams vertelde dat alles anders is geworden sinds hij gestorven is. Mijn hele leven staat in het teken van het begrijpen van de terrorist die in zijn hoofd zat." Pas maanden nadat haar man de Amerikaanse acteur Robin Williams uit het leven stapte, kwam zijn vrouw te weten wat het écht was waartegen hij de laatste jaren van zijn leven had gestreden.
Het bleek Lewy Body Dementie (LBD), een vorm van dementie. En volgens de lijkschouwer en de dokters die zijn dood onderzochten, het ergste geval dat ze ooit hadden gezien.

Machteloos? Ik weet het niet, maar ik haatte mijn man” .... een levens verhaal.

Ik ben een huismoeder. Mijn man en ik zijn al zestien en een half jaar bij elkaar. We hebben drie jongens van 20, 18 en 13. Toen mijn man en ik elkaar ontmoette, was hij een alleenstaande vader van een kind van twee jaar oud en ik was een alleenstaande moeder van een bijna 3-4 jaar oude jongevent.

De kracht van moedwillige onwetendheid

Al langzamerhand ontstaat steeds meer de vraag of als je iets weet, wat gevolgen heeft, voor wie dan ook, maar je zeg of doet er niets mee. Ja,..... toch? Maar wat betekend dit? Voor je zelf of anderen? Allemaal zeggen we dat wij ons zorgen maken over onzen eigen de planeet, de wereld, de oorlogen , het geweld. de medemens, de buren, echtgenote, je patiënt, je kind, maar vervolgens is ons gedrag daar niet op gericht of gaan er ons niet op aanpassen. Het bekende verschil tussen iets doen en niets doen.

Een God op de vlucht

Een gevoel van schuld komt elk mens ergens op zijn weg in zijn leven wel tegen. De ene meer of minder. Dit onderwerp ligt misschien een beetje zwaar op de maag. Maar is de moeite waarde om te overdenken want ik ken geen heilig boontjes. Wie nemen de eerste steen.
In de psychiatrie (en in het geloof) neemt het woord schuld een bijzondere plek in.

Vallen in de werkelijkheid.

Op verzoek van een lezeres een kort blik op het gebied van depressie.
We spreken niet over behandeling en oplossingen. Dat laat ik graag aan anderen over. Als je een depressie nog nooit heb meegemaakt of heb weten te vermijden kan het onderstaande als niet reëel overkomen.
Gerda mijn vrouw stelt wel eens over mij; wat je niet kent, eet je niet. Mogelijk geldt dit ook voor jou. Vandaar deze overdenking.

De wet van aantrekkelijkheid

De wet van aantrekkelijkheid
Is er een wet van aantrekkelijkheid? Het is een vraag vanuit het thema sociaal kapitaal. Dit kon niet uit blijven als we spreken mooi gezicht of gezond lichaam.
Dit is niet alleen een lust voor menig oog, maar ook een lust voor het brein. Ik hoor het vaker zeggen; ”ik zie heel veel mooie natuur op straat.” Over symmetrie, de gulde snede, goede genen en andere lichamelijke zaken en reacties. Want een mens reageert altijd op wat hij ziet en meemaakt. Veel zaken doet de mens onbewust moet ik begrijpen van onderzoekers.

Pagina's

Subscribe to RSS-blogs