Welkom op de site,

Diensten, termen en of voorwaarden van gebruik.

Door het verkrijgen van toegang op de corneleman.nl (site) of door het gebruiken van de diensten aangeboden door het schrijverscollectief Cor Neleman (diensten)  erkent gebonden te zijn door de onderstaande termen (voorwaarden).
Als u niet eens bent met deze voorwaarden of privacy beleid wilt U dan geen gebruik maken van de site, dan wel gebruik dan de diensten niet.
We behouden het recht deze termen op elk moment te veranderen. We bevelen u aan om deze site van tijd tot tijd te bekijken ten aanzien van de blogs maar ook de veranderingen in beleid.
Contact hierover houden  kan via het contact formulier of per mail. 
 
Gebruik Licentie.

De site corneleman.nl geeft  u beperkte licentie om toegang tot de site te verkrijgen en gebruik te maken van de diensten in overeenkomst met deze termen en de instructies en richtlijnen die op deze site geplaatst zijn. Hier voor moet U zich aanmelden, of gebruik maken van de mail en kenbaar maken wie U bent. De site corneleman.nl  behoudt het recht uw licentie de site en diensten te gebruiken op ieder moment te  beëindigen . Dan wel voor welke reden dan ook om in de toekomst diensten en commercieel gebruik in rekening te brengen.

Gebruiker verantwoordelijkheid.

U bent de enige verantwoordelijke voor uw gebruik van de site en diensten.
De site corneleman.nl staat het plaatsen van inhoud op derde-partij websites niet toe zonder toestemming van de administrator.
De inhoud van de derde-partij websites, dan wel  zakelijke praktijken en privacy beleid  zijn niet onder onze controle, en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van geen enkel derde-partij website of sites die een link bevatten van een derde-partij website. Wij proberen de sit vrij te houden van reclame.

Zekerheid.

corneleman.nl verkrijgt toegang tot en slaat gevoelige website inlog data op als onderdeel van zijn dagelijkse operatie. Hoewel we elk redelijk voorzorg nemen om deze details te verzekeren (inclusief het gebruik van database data encryptie), zullen we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor acties die kunnen resulteren in het onderscheppen van deze data of het verkrijgen van toegang door een ongeauthorizeerde derde-partij.  Wij melden inbreuk waar mogelijk aan politie en justitie.

Corneleman.nl  LEVERT DE SITE EN DIENSTEN  ZONDER ENIGE GARANTIE OF CONDITIE.

Het  is een site in ontwikkeling met als doel derden kennis te laten nemen van psychiatrie , omgaan met mensen, literatuur  en in het bijzonder contact te kunnen maken met Cor Neleman zelf. Het is geen commerciële site waar diensten of boeken of media  kunt  kopen.
Commerciële contacten woorden verwezen naar en verlopen via verkopende partijen.
Te weten Boeken sites, boeken winkels en uitgeverijen. Hiervoor zijn of komen links op de site. Onderwijs en scholing is in overleg met verzoeker.  
Corneleman.nl 

ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, DAARUIT VOLGEND OF BESTRAFFENDE SCHADES DAN OOK (HOE DAN OOK VOORTKOMEND, INCLUSIEF DOOR NALATIGHEID),INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, SCHADES MET BETREKKING TO GEBRUIK, MISBRUIK, VERTROUWEN OP, ONVERMOGEN TE GEBRUIKEN EN ONDERBREKING, SUSPENSIE, OF TERMINATIE VAN DE SITE OF DIENSTEN, SCHADES GELEDEN DOOR WELKE LINK DAN OOK DIE DOOR DE SITE IS GELEVERD EN DE NIET-PRESTATIE DAARVAN EN SCHADES VOORTKOMEND UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK en  DATA,
UW ENIG RECHT MET BETREKKING TO ENIGE ONTEVREDENHEID MET DEZE SITE OF DIENSTEN OF MET corneleman.nl  ZAL ZIJN HET BEËINDIGEN VAN GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DIENSTEN.

Namens het schrijverscollectief
Cor Neleman.

Wilt U hierop reageren of meedoen in het lezerspanel gebruik dan het contact formulier of mail naar cor.neleman@corneleman.nl