Introductie

Wie is Cor Neleman.

Ondergetekende Cor Neleman zag het levenslicht in Rotterdam in 1953, en grotendeels in west Brabant opgevoed. Op jonge leeftijd voelde ik me al aangetrokken tot wat in het katholieke geloof de zorg voor anderen betekent. Zowel op de lagere school als later, bij de broeders congregatie van de Heilige Aloysius Gonzaga, ervoer ik voorbeelden van mens-zijn die mij enorm aanspraken.

Opleiding

Op het klein, en groot Juvenaat, een seminarie voor broeders, volgde ik een opleiding met als basis de lagere en middelbare tuinbouwschool. Dat ik iets meer heb meegekregen van de broeders van Oudenbosch, zoals zij in het Rotterdamse bekend zijn, is mij in de rest van mijn leven wel duidelijk geworden. Als ik aan deze tijd terugdenk, dan kan ik er alleen maar met plezier en maar ook met dankbaarheid naar terugkijken.

Daarna volgde een deeltijd opleiding Mavo-Havo, Godsdienstonderwijs, tropenkunde en een opleiding tot medisch laborant.

Mijn verpleegkundige B-opleiding kreeg ik in het Delta ziekenhuis en mijn A-opleiding in het Bergwegziekenhuis, beide in Rotterdam, gevolgd door Sociale wetenschappen, in kort hoger onderwijs, gericht op systemen. Ik heb gewerkt als avond- en nachthoofd waardoor het mogelijk werd om verder te studeren.

Werk

Een kleine vijf jaar heb ik een uitstap gemaakt en werktuigbouwkunde gestudeerd en gewerkt als werktuigbouwkundig en maritiem inkoper op de RDM. Op deze werkplek kon ik het lichamelijk wat rustiger aan doen en meer gebruik maken van de kennis vanuit mijn hobby, varen en boten.

Ik heb meegewerkt aan de bouw van de drie laatste onderzeeërs maar ik heb ook eigen projecten gedaan waaronder het Columbus project, de IJmuidensluizen en de renovatie aan de pier in Scheveningen.

Ik ben, daarna weer, werkzaam geweest binnen de meeste GGZ instellingen in en rond Rotterdam en Den Haag, De laatste vijf en twintig jaren in de psychiatrische thuiszorg, eerst via de Hillevliet, later via de acute dienst van het toenmalige Riagg Rijnmond en tot 8 september 2016 binnen de Parnassia Groep voor psychiatrische interventie thuis en de acute dienst.

Om mij sterker te maken in mijn werk heb ik RINO opleidingen gedaan voor risicotaxatie bij kinderen en adolescenten en voor Crisis interventie bij kinderen. Naast mijn taakstelling in de PIT ben ik werkzaam geweest in het kader van de acute dienst op de huisartsenpost Rotterdam-Zuid. Ik was teamleider LPO binnen de GHOR geweest en gaf ik consultatie en onderwijs aan onderwijs instellingen, zorg en thuiszorg organisaties in Rotterdam en omstreken.  Daarnaast als POH op gezondheidscentra in Rotterdam als POH GGZ in Feijenoord en Charlois.

Persoonlijk    

Ik ben getrouwd met Gerda, en we hebben  samen een zoon, Paul. In mijn vrije tijd was ik vaak bezig met Scouting. Na eerst actief lid als Akela, bestuurslid, later opleider, trainer, adviseur.
Met als een opvallende  periode van 2000 tot 2009 lid van het landelijk opvangteam van Scouting Nederland. In die jaren heb ik binnen Scouting veel meegemaakt en landelijk ondersteuning geboden aan scoutinggroepen op het gebied van zedenzaken, maar ook in zake (zelf)moord of ernstige (verkeers)ongelukken.
Al enige jaren ben ik gestopt met het actieve scouting ( Lisch) groepswerk en sedert februari 2014 gestopt met het trainen, contacten  mbt Scouting met instellingen en politie.
Het was niet meer te realiseren door naast mijn Parnassia werk en gezondheid. Scouting het is een deel van mijn leven wat ik nooit zal kwijt raken.
Gezondheid is een groot goed daarom heb ik het PIT en AD werk eerst behoorlijk bijgesteld en later moeten stoppen.
Recent betekend dit geen actief PIT werk en andere taken (POHggz en teamleider GHOR ) voor de Parnassia doe. En dat betekend veel voor mij. Het werd in een korte tijd actief afbouwen.
Toch prijs ik mij gelukkig door wat er allemaal wel mogelijk is. Ik mis het werk, de patienten en collega's. Maar zie ook de plus punten van het samen met gezin en vrienden bezig zijn.  
Ik hoop later het  onderwijs, les geven weer op te pakken.Inmiddels ben ik aan mijn 4e boek begonnen en als gezondheid het toe staat dagjes uit en reizen door Nederland met onze boot.
Maar mijn gezondheid verdient nu al mijn aandacht. 
Tijd gaat snel heb ik in de gaten door wandelen met Sam, koken, huishouden, schrijven, varen en soms werken in huis (met hulp van oa Paul en Gerda ) of aan onze boot de Melrose.
Met andere woorden bezig zijn met zaken die ik kan doen en kan volhouden.
Wil je contact naar aanleiding van het bovenstaande gebruik dan de email. 

Dit alles komt samen tot wat en wie ik nu ben samen met Gerda, mijn vrouw, Paul, onze zoon en Sam onze hond.

Cor Neleman, ( update )  januari 2017.